Puk & Ko

Op de groep werken we met Puk & Ko, een methode uit de VVE (Voorschoolse educatie) programma's. Puk & Ko biedt peuters uitdagende en speelse activiteiten aan, waarin zij actief en zelfontdekkend bezig zijn. Met activiteiten wordt ingespeeld op de verschillende stadia van taalontwikkeling waarin de kinderen zich bevinden. De nadruk ligt vooral op de taalvaardigheden, spreken en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat.

Daarnaast besteedt Puk & Ko aandacht aan de ontwikkeling van sociaal communicatieve vaardigheden en aan de beginnende rekenontwikkeling. Het programma bestaat uit 10 thema's, die gedurende een jaar in willekeurige volgorde kunnen worden uitgevoerd. De thema's komen uit de directe belevingswereld van de kinderen. Er is op de groep een pop die de naam Puk draagt. Puk is een belangrijk figuur in deze methode. Via Puk worden de kinderen bij een activiteit betrokken en wordt er interactie met de kinderen uitgelokt, zowel verbaal als non-verbaal. Puk is het speelkameraadje van de kinderen, hij is een van hen. Hij maakt dezelfde dingen mee en leeft in een, voor de kinderen, herkenbare wereld.