Oudercommissie Stap voor Stap

Uit het tevredenheidsonderzoek is gebleken dat er te weinig bekend is over de oudercommissie, wie we zijn en wat we doen. Graag willen we ons bij deze dan ook even voorstellen. We bestaan op dit moment uit 5 leden met kinderen op het kinderdagverblijf en de BSO. Samen met Gabry komen wij ongeveer 4 keer per jaar samen en bespreken dan het reilen en zeilen van Stap voor Stap. De actuele zaken, de bezigheden van Gabry en eventueel ingezonden stukken (dus laat je horen oudercommissie@kinderopvangstapvoorstap.nl).  Buiten dat is het ook altijd gewoon een gezellig avondje! 

We hebben 4 algemene doelstellingen waarvoor we onze vaste aanspreekpunten hebben:

  • Pedagogische kwaliteit: dit houdt in dat de werkwijze van Stap voor Stap eens per twee jaar wordt doorgenomen en eventueel wordt aangepast.  Aanspreekpunt is Willemijn Zwanenberg.
  • Achterban communicatie: bekendheid oudercommissie en terugkoppeling naar de ouders. Aanspreekpunt is Twan van de Loop.
  • Oudertevredenheidsonderzoek: eens per twee jaar wordt er een enquĂȘte gehouden onder de ouders om op de hoogte te blijven van wat er speelt. Naar aanleiding van dit onderzoek worden eventuele veranderingen doorgevoerd. Aanspreekpunt is Danielle Kanters.
  • Activiteitencommissie: eens per jaar proberen we een thema-avond te organiseren en eens per jaar organiseren we samen met de leiding van Stap voor Stap een activiteit (bv zomerfeest 2014 in het thema Circus). Aanspreekpunt is Silvana van Uden.

Heb je vragen aan de oudercommissie, schroom niet en neem contact met ons op. Nieuwe leden zijn ook altijd welkom!

Groeten,
De Oudercommissie

Willemijn Zwanenberg (voorzitter)
Moeder van Thijmen, Lieke en Aukje (BSO)

Silvana van Uden
Moeder van Niek & Sam (BSO)