Uk & Puk / VVE

Vanaf januari 2021 is Stap voor Stap officieel een VVE locatie. Dit houdt in dat kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand voorschoolse educatie (VVE) kunnen volgen. Dit om onderwijsachterstanden te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken.
Op de groep werken we met Uk & Puk, een methode uit de VVE programma’s.
Uk & Puk biedt alle kinderen van 0-4 jaar uitdagende en speelse activiteiten aan, waarin zij actief en zelfontdekkend bezig zijn. Met de activiteiten wordt ingespeeld op de verschillende stadia van ontwikkeling waarin kinderen zich bevinden. De nadruk ligt vooral op de taalvaardigheden, spreken en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat. Het programma biedt echter ook activiteiten aan die rekenprikkels stimuleren een aandacht heeft voor sociale emotionele vaardigheden.
Het programma bestaat uit 10 thema’s, die gedurende twee jaar in willekeurige volgorde kunnen worden uitgevoerd. De thema’s komen uit de directe belevingswereld van de kinderen. Er is op de groep een pop die de naam Puk draagt. Puk is een belangrijk figuur in deze methode. Via Puk worden de kinderen bij een activiteit betrokken en wordt er interactie met de kinderen uitgelokt, zowel verbaal als non-verbaal. Puk is het speelkameraadje van de kinderen, hij is een van hen. Hij maakt dezelfde dingen mee en leeft in een, voor de kinderen, herkenbare wereld.   

In de wet is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor voorschoolse educatie. De gemeente bepaalt welke kinderen in aanmerking komen voor VVE. Over het algemeen wordt op het consultatiebureau bekeken of een peuter extra ondersteuning nodig heeft (indiceren). Ook wij als kinderopvang kunnen bij het consultatiebureau onze adviezen geven over kinderen die in aanmerking zouden kunnen komen. Dit gaat altijd in overleg en met toestemming van ouders. Hierbij gaan wij gebruik maken van het observatie en registratiesysteem KIJK!